Apie mus

UAB „HST KOMUNIKACIJOS“, įm.k. 300059254, veiklą kontroliuoja Lietuvos bankas.

Jūs turite pateikti Greitaskreditas.lt prašomus asmens duomenis mokumo įvertinimui, įsiskolinimo valdymui, bei asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus savo asmens duomenų, Greitaskreditas.lt atsisakys sudaryti kredito sutartį, nes neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo. Greitaskreditas.lt užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi Greitaskreditas.lt darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. Greitaskreditas.lt įdiegęs tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Informacija

Informuojame, kad mokumo vertinimo tikslais, patvirtinus sutartį ir pateikus kredito paraišką, pagal sutarties 9.2 - 9.6 punktus  Jūsų duomenys gali būti tikrinami sistemoje EUCB“ (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas - UAB "EUROPE INFO GROUP".

Visa šioje svetainėje esanti informacija priklauso UAB "HST komunikacijos" arba ji turi leidimą naudoti šią medžiagą. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas.