Standartinė informacija

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis naudojantis www.greitaskreditas.lt sistema

Bendros sąlygos

Bendrosios sąlygos kreditams su grąžinimo grafiku

WWW.GREITASKREDITAS.LT

STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ


1. Vartojimo kredito davėjo ir (ar) vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas:

Vartojimo kredito davėjas
Adresas
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetainė
UAB „HST Komunikacijos”
Kuršių g. 7, Kaunas
+370 601 74060
info@greitaskreditas.lt
http://www.greitaskreditas.lt/

2. Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

Kredito rūšis:Vartojimo kreditas

Bendra vartojimo kredito suma

Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

Kredito davėjas nustato Kredito sumos ir termino limitą kiekvienam Kredito gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes.

Lėšų išmokėjimo sąlygos

Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą

Teisę prašyti ir gauti kreditą turi bet kuris Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, ir kuris yra įregistruotas www.greitaskreditas.lt valdomoje duomenų bazėje.
Kreditą gali gauti tik tie kredito gavėjai, kurie yra www.greitaskreditas.lt nustatyta tvarka ir sąlygomis tinkamai pateikę paraišką (prašymą) kreditui gauti.

Paraišką klientas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant vartojimo kredito sutartį kliento vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. kliento tvarių pajamų, arba jeigu kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.
Gavęs paraišką ir vadovaudamasis kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju.
Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą paraišką jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar anksčiau su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas.

Nusprendus suteikti kreditą, kredito davėjas sudaro Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją kredito davėjo duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo elektroninio pašto adresu. Kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą.
Kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo banko sąskaitą įmonės darbo valandomis per 1 valandą nuo pranešimo apie priimtą sprendimą suteikti kreditą išsiuntimo kredito gavėjui momento.
Vartojimo kredito sutarties trukmėKredito grąžinimo termino limitas yra nustatomas Kredito davėjo kiekvienam Kredito gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes. Sutartis galioja iki pilno kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo.
Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

Kreditas, administravimo mokestis ir palūkanos yra grąžinamos vienu mokėjimu pasibaigus kredito grąžinimo terminui arba mokama pagal Kredito grąžinimo grafiką, priklausomai nuo to, ar Kredito gavėjas pasirenka Kreditą, kuris grąžinamas vienu mokėjimu ar pagal Kredito grąžinimo grafiką.

Įmokos paskirstomos tokia tvarka:
  1. pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos,
  2. bendra kaina (administravimo mokestis ir palūkanos),
  3. kredito suma,
  4. netesybos ir procesinės palūkanos.

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti

Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios Jūsų išlaidos

Kredito suma:20 dienų:30 dienų:6 mėnesių:
100 EURBVKGMS*: 104,86 EURBVKGMS*: 107,26 EURBVKGMS*: 129,96 EUR
200 EURBVKGMS*: 209,72 EURBVKGMS*: 214,58 EURBVKGMS*: 253,98 EUR
300 EURBVKGMS*: 314,58 EURBVKGMS*: 321,87 EURBVKGMS*: 381,00 EUR
400 EURBVKGMS*: 419,44 EURBVKGMS*: 429,16 EURBVKGMS*: 508,02 EUR
500 EURBVKGMS*: 524,30 EURBVKGMS*: 536,45 EURBVKGMS*: 631,32 EUR
600 EURBVKGMS*: 629,16 EURBVKGMS*: 643,74 EURBVKGMS*: 752,88 EUR
700 EURBVKGMS*: 734,02 EURBVKGMS*: 751,03 EURBVKGMS*: 872,94 EUR
800 EURBVKGMS*: 838,88 EURBVKGMS*: 858,32 EURBVKGMS*: 991,50 EUR
900 EURBVKGMS*: 943,74 EURBVKGMS*: 965,61 EURBVKGMS*: 1108,50 EUR
1000 EURBVKGMS*: 1048,60 EURBVKGMS*: 1072,90 EURBVKGMS*: 1224,00 EUR
*BVKGMS – Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma

3. Bendra vartojimo kredito kaina:

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos
Kredito suma:20 dienų:30 dienų:6 mėnesių:
100 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,10%MPN*: 74,10%
200 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,10%MPN*: 74,28%
300 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,10%MPN*: 74,10%
400 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,10%MPN*: 74,18%
500 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,11%MPN*: 71,85%
600 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,10%MPN*: 69,36%
700 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,11%MPN*: 66,93%
800 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,10%MPN*: 64,48%
900 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,10%MPN*: 62,08%
1000 EURMPN*: 74,10%MPN*: 74,10%MPN*: 59,63%
*MPN – Metinė palūkanų norma

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

Kredito suma:20 dienų:30 dienų:6 mėnesių:
100 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 135,08%
200 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 135,28%
300 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 135,35 %
400 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 135,39%
500 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 130,36%
600 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 125,14%
700 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 120,07%
800 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 115,13%
900 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 110,27%
1000 EURBVKKMN*: 137,76%BVKKMN*: 135,40%BVKKMN*: 105,52%
*BVKKMN – Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma

Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

Pavyzdys: skolinamasi 200.00 EUR sutartį sudarant 30-čiai dienų, metinė palūkanų norma 73.61 %, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 134.33 %, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 214.50 EUR.

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:
  • apdrausti vartojimo kreditą ar
Vartojimo kredito apdrausti nebūtina
  • sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.
Sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį nebūtina

Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.


Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidosAdministravimo mokestis, kuris apskaičiuojamas visam sutarties laikotarpiui ir negali viršyti 0,04 % per dieną nuo bendros vartojimo kredito sumos.
Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas būtina turėti banko sąskaitą?

Kredito gavėjui būtina turėti vieną banko sąskaitą tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos.

Kredito davėjas išmoka Kredito lėšas į Kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą.

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą.

Kredito gavėjui praleidus Kredito mokėjimo terminą, Kredito davėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį.

Kai įmokos yra mokamos pagal kredito Kredito gražinimo grafiką, 180 dienų laikotarpis yra skaičiuojamas kiekvienai įmokai atskirai.

Kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką.

Jei sudarant šią Sutartį buvo taikoma Bendros kainos ar kita nuolaida (nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose), Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, nuolaida yra anuliuojama ir visos palūkanos ir/ar delspinigiai už naudojimąsi Kreditu yra skaičiuojama netaikant nuolaidų.


4. Kiti svarbūs aspektai:

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties.

Jūs turite teisę grąžinti kreditą per 2 kalendorinių dienų apsisprendimo laikotarpį.

Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną.

Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 7 d. nustatytu atveju ir tvarka.

Pasinaudojęs atsisakymo teise, kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą kreditą, o taip pat sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo kreditas, iki vartojimo kredito grąžinimo dienos.

Kredito gavėjas turi teisę grąžinti kreditą apsisprendimo laikotarpiu, kuris prasideda nuo lėšų pagal sutartį išmokėjimo dienos ir baigiasi po 2 kalendorinių dienų. Grąžindamas kreditą apsisprendimo laikotarpiu, Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui išmokėtą vartojimo kredito sumą, nemokėdamas jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos praneša apie tai elektroniniu laišku arba trumpąja tekstine žinute (SMS) Kredito davėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Išankstinis grąžinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Vartojimo kredito davėjas išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atveju turi teisę gauti kompensaciją.

Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma sutarties 3.4. p. nustatyta tvarka, grąžinant gautą Kredito sumą ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 4.4. p. nustatyta tvarka, be jokio išankstinio pranešimo. Tai padaręs, Kredito gavėjas turi teisę į Bendros kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kredito termino laiko, skaičiuojamo nuo Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, administravimo mokestis ir palūkanos. Ši Kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama pateikiant Kredito davėjo buveinės adresu rašytinį pareiškimą arba kreipiantis į Kredito davėją elektronioniais kanalais (elektroniniu paštu ar kitu būdu, leidžiančiu identifikuoti Kredito gavėją), nurodant Kredito sutarties numerį, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą Kredito terminą ir grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas Kreditas ir Bendra kaina.

Kredito davėjas, pastebėjęs, kad Kredito gavėjas sumokėjo kreditą ar kredito dalį anksčiau nustatyto termino arba sumokėjo didesnę įmoką negu numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose esančiame kredito grąžinimo grafike, pats savo iniciatyva kreipiasi į Kredito gavėją siekdamas išsiaiškinti Kredito gavėjo valią arba turi teisę savo iniciatyva sumažinti Bendrą kainą, o susidariusią permoką panaudoti daliai likusios nesumokėtos Kredito sumos padengti arba susidariusią permoką grąžina Kredito davėjui, išskyrus atvejus, kai remiantis protingumo ir proporcingumo principais, kai Kredito gavėjas sumoka nežymiai anksčiau nustatytos mokėjimo datos arba nežymiai didesnę sumą, negu numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose ir Kredito gavėjas neinformuoja apie išankstinį grąžinimą.

Kredito gavėjas taip pat gali kreiptis į kreditorių elektronioniais kanalais (el.paštu ar kitu būdu, leidžiančiu identifikuoti kredito gavėją) dėl Bendros kainos perskaičiavimo prieš atlikdamas išankstinį kredito grąžinimą. Tokiu atveju Kredito gavėjas turi kreiptis į Kredito davėją ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną dėl išankstinio grąžinimo ir nurodyti datą, kada pageidauja įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Kredito davėjas perskaičiuoja Bendrą kainą nurodytai datai ir informuoja apie tai Kredito gavėją.

Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš Kredito gavėjo nereikalaus.


Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

Gavęs paraišką kreditui gauti, vadovaudamasis kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju. Jei paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, kredito davėjas apie tai informuoja kredito gavėją ir nurodo informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.

Vartojimo kredito sutarties projektas yra viešai prieinamas internetiniame tinklalapyje https://www.greitaskreditas.lt/bendros_salygos/
Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informacijąŠi informacija galioja nuo jos paskelbimo vartotojui iki einamojo mėnesio pabaigos.

5. Jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimasKredito gavėjo pasirašytas pranešimas apie Kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas UAB „HST Komunikacijos” adresu Kuršių g. 7, Kaunas, siunčiamas registruotu laišku arba Kredito davėjo elektroninio pašto adresu. Nepasinaudojus atsisakymo teise kredito sutartis turės būti vykdoma ir kreditas grąžinamas joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarkaKredito gavėjų ginčai su Kredito davėju (ar Tarpininku) nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir UAB „HST Komunikacijos” Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Žala atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
Visa šioje svetainėje esanti informacija priklauso UAB "HST komunikacijos" arba ji turi leidimą naudoti šią medžiagą. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas.